LIPASTO kuva
  |  Etusivu  |  LIPASTOn kuvaus  |  LIPASTOn taustaa  |  Yhteystiedot  | In English
 
LIPASTO on VTT:ssä toteutettu Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä.

Näillä sivuilla esitellään LIPASTO-laskentajärjestelmä, jonka pääosat ovat neljän liikennemuodon ja työkoneiden päästömallit (päästöjen inventointi) sekä liikennevälineiden ja työkoneiden yksikköpäästökertoimet.

LIPASTO-sivuston aineisto on vapaasti lainattavissa lähde mainiten.

 
Ajankohtaista
LIPASTO-uudistus            Lue lisää
 
  Uudistus on myöhässä, julkistetaan lokakuussa 2015. Yksittäisiä tuloksia voi kysyä Kari Mäkelältä.
   
 
 
 
  1. Liikenteen päästöjen inventointi

Päästöjen inventoinnilla tarkoitetaan päästömäärien laskentaa. Laskennan tuloksena on yleensä päästömäärä liikennevälineryhmittäin jollakin alueella (tonnia/vuosi).

LIPASTO-järjestelmä sisältää liikenteen päästöt aikasarjana vuosille 1980-2012 sekä ennusteen vuoteen 2032 asti.
 

Alla olevissa linkeissä esitellään neljän eri liikennemuodon laskentamallit ja niiden tulokset. Lisäksi alla on linkki työkoneiden päästösivulle.
 
LIISA 2012 - tieliikenne
RAILI 2012 - rautatieliikenne
MEERI 2012 - vesiliikenne
ILMI 2008 - ilmaliikenne
Perusvuosi 2012 - kaikki liikennemuodot
TYKO 2012 - työkoneet ja maastoajoneuvot
2. Liikenteen yksikköpäästöt

Yksikköpäästöillä tarkoitetaan tässä liikennevälineiden päästömääriä kuljetettua massa- tai henkilöyksikköä ja pituusyksikköä kohden (esim. g/tonnikilometri, g/henkilökilometri).

LIPASTO-yksikköpäästötietoa tarvitaan esimerkiksi laskettaessa yksittäisen ajoneuvon päästöjä tai tuotantolaitoksen kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.


Yksikköpäästöt - pääsivu
Tavaraliikenne - tieliikenne
Tavaraliikenne - rautatieliikenne
Tavaraliikenne - vesiliikenne
Tavaraliikenne - ilmaliikenne
Henkilöliikenne - tieliikenne
Henkilöliikenne - rautatieliikenne
Henkilöliikenne - vesiliikenne
Henkilöliikenne - ilmaliikenne
Maastoliikenne
Työkoneet