LIPASTO kuva
 |  LIPASTO etusivu   |  SKENAARIOT etusivu  |  Yhteystiedot  | In English
LIPASTO - Liikenteen skenaariot

LIPASTO-laskentajärjestelmä kehittyy ja muuttaa painopistettä
tulevaisuuteen katsovaksi. Tulevaisuusskenaariot voivat edesauttaa siirtymää kohti
fossiilitonta liikennettä.

LIPASTO-liikenteen skenaariolaskentajärjestelmää on kehitetty vuodesta 2021 lähtien.
Uusin osa skenaariolaskentajärjestelmää on uusi tieliikenteen skenaariomalli ELIISA,
jolla voidaan tuottaa skenaarioita autokannan kehittymisestä sekä tieliikenteen energian-,
polttoaineiden kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen kehittymisestä Suomessa.
Mallilla voidaan tutkia toimenpiteiden aikaansaamien muutosten vaikutusta eri muuttujiin.

Julkaisut

VTT on tuottanut syksyllä 2021 perusennusteen tieliikenteen päästöjen kehittymisestä LVM:lle.
Tämän lisäksi VTT tuotti kevättalvella 2021 perusennusteen työkoneiden päästöjen kehittymisestä YM:lle.

Tieliikenteen perusennuste 2021
Työkoneiden perusennuste 2021